do góry
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.pup.strzelceopolskie.pl/turystyka/tereny_zieleni
Drukuj grafikę : tak / nie

Tereny zieleni

Na terenie miasta Strzelce Opolskie tereny zieleni stanowią ok. 30% jego powierzchni.

Trzy kompleksy zielone: teren przy szpitalu, park zamkowy oraz tereny stawowe tworzą „półokrąg" zamykający z trzech stron miasto. W północnej części miasta znajduje się eksploatowana kopalnia wapienia, a powyżej niej las także wchodzący w obszar miasta. Główną cechą krajobrazu na obszarze wiejskim gminy jest przeplatanie się pól uprawnych z użytkami leśnymi.

Wśród pól Księżego Lasu (przedłużenie Parku Miejskiego) występuje kilka interesujących gatunków grzybów spotykanych w niewielkich kompleksach leśnych. Najciekawszym z nich jest włosogwiazd czarnogłowy, który należy do najrzadszych grzybów w Polsce. W całym kraju znany jest obecnie tylko na dwóch stanowiskach, z których jedno znajduje się właśnie w Księżym Lesie.

Na obszarze gminy Strzelce Opolskie zlokalizowane są parki podlegające ochronie konserwatorskiej:

Największym parkiem zabytkowym w gminie jest Park Miejski.

Został założony w 1832 roku przez hrabiego Renarda, ówczesnego właściciela zamku. Park podzielony jest drogą wojewódzką 426 (ulica Kozielska) na dwie części - Mały i Duży Park.

W Małym Parku rośnie wiele zabytkowych drzew i pomników przyrody, np. czerwony buk, srebrny klon, wielkolistna lipa, cisy, tulipanowce, miłorząb, platany; a ponadto sosny, dęby, klony, graby, biały buk i biała topola.

W Dużym Parku spotkać można: kasztany, białe buki, wierzby, amerykańskie białe jodły i inne. Pośrodku stawu jest wyspa, gdzie stada dzikiego ptactwa znajdują swoje schronienie. Duży Park kończy się wąskim parkowym duktem prowadzącym na południe, w kierunku Księżego Lasu, za którym znajduje się obecnie autostrada.

Od kilku lat trwają prace nad zagospodarowaniem parku. Odtwarzane są nawierzchnie ścieżek spacerowych, wykonano plac zabaw. W 2003 roku studenci Politechniki Krakowskiej wykonali szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów w parku, która jest pierwszym etapem rewitalizacji parku.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Strzelecki Park Miejski - Historia odkryta na nowo 4.29MB pobierz plik: Strzelecki Park Miejski - Historia odkryta na nowo
pdf Na ścieżkach Parku Miejskiego - szlakiem hrabiego Renarda 3.23MB pobierz plik: Na ścieżkach Parku Miejskiego - szlakiem hrabiego Renarda