do góry
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.pup.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/kalinow
Drukuj grafikę : tak / nie

Kalinów

 
 

Sołtys: Alfred Thiel   
Telefon: 501-948-285

Rada Sołecka :
1. Bianka Pastuch - przewodnicząca

2. Elwira Czomperlik
3. Robert Pastuch
4. Damian Suchan
5. Sylwia Sygit
6. Barbara Tkocz

Teren sołectwa obejmują obwody łowieckie :