do góry
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.pup.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/Wazna-informacja-dotyczaca-glosowania-w-SBO/idn:9854
Drukuj grafikę : tak / nie

Ważna informacja dotycząca głosowania w SBO

05 Września 2019
kategoria:
Aktualności
 

Po analizie trwającego głosowania mieszkańców w konsultacjach społecznych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego 2020 roku, prosimy głosujących mieszkańców o prawidłowe podawanie w formularzu swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu oraz daty urodzenia, gdyż są one weryfikowane w gminnym systemie ewidencji ludności. Zatem jakiekolwiek błędy typu „literówka”  i niezgodności z danymi w ewidencji ludności uniemożliwiają oddanie prawidłowego głosu.

Ponadto informujemy, że otrzymany w trakcie głosowania elektronicznego w sms-ie kod do autoryzacji jest każdorazowo przypisany do jednego wprowadzania danych, zatem w przypadku powtórnego wprowadzania danych osobowych (np. gdy poprzednie było błędne) konieczne jest wpisanie nowo otrzymanego, na ten sam numer telefonu, kodu z sms. Czas oczekiwania na kod czasem może być wydłużony, jest to niezależne od platformy do głosowania, może to wynikać m.in. z  zasięgu sieci telefonu w danym momencie.