do góry
Koronawirus - co musisz wiedzeć!
Strona główna Aktualności

Uwaga! Zmieniły się terminy składania deklaracji śmieciowych

09 Września 2019
kategoria:
Aktualności

6 września zmieniła się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). Niesie to za sobą zmianę terminów składania deklaracji:

  • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (urodzenie dziecka, zamieszkanie, wyprowadzenie się lub zgon osoby zamieszkujacej, zmiana ilości zdeklarowanych pojemników w przypadku prowadzonej działalnosci gospodarczej), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m. ust.2), a nie jak dotychczas 14 dni od nastąpienia zmiany;
  • właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny chyba, że złoży nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust.4) albo gdy złoży taką deklarację w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca (art. 6m ust. 5 pkt 1).

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

topbaner