Strona główna Aktualności

Nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych

21 Czerwca 2006
kategoria:
Aktualności
BARDZO WAŻNE! UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM DLA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OD 1 WRZEŚNIA 2006 R.


DO 31 SIERPNIA 2007 R. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ROZPOCZYNA SIĘ 1 LIPCA 2006 R.


Formularze wniosków udostępnia i wnioski o zasiłek rodzinny przyjmuje:

Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych, pok. 20 i 21.

Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 16, tel. 77 463-08-78, 77 463-08-77.


INFORMACJE DODATKOWE

  1. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, przysługujące świadczenia za miesiąc wrzesień, wypłacone zostaną do dnia 30 września.
  2. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do 30 września, przysługujące świadczenia za miesiąc wrzesień, wypłacone zostaną do dnia 31 października.
  3. Począwszy od października, w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do 10 dnia danego miesiąca, przysługujące świadczenia zostaną wypłacone do ostatniego dnia miesiąca, za który zostały przyznane.

    W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, przysługujące świadczenia zostaną wypłacone do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
  4. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem dodatku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i zasiłku pielęgnacyjnego.
Prawo do świadczeń rodzinnych przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.


Zachęcamy do wcześniejszego składania wniosków w celu uniknięcia kolejek, w miesiącu wrześniu.


 Istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną: https://esr.computerland.pl

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H