Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.pup.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/Fundusze-unijne-w-Powiecie-Strzelce-Opolskie/idn:3
Drukuj grafikę : tak / nie

Fundusze unijne w Powiecie Strzelce Opolskie

08 Maja 2006
kategoria:
Aktualności
Unijne środki, jakie przeznaczono na rozwój regionalny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w województwie opolskim na lata 2004-2006, zostały już w pełni rozdysponowane. Także samorządom powiatu strzeleckiego udało się coś „ wyrwać” z puli prawie 295 mln. zł. Faktem jest, iż na tle całego województwa opolskiego nasz powiat wypadł najlepiej.

Od aktywności samorządów lokalnych zależy, czy jako mieszkańcy będziemy mogli odczuć wyraźną poprawę jakości naszego życia w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Do wyścigu o unijną kasę stanęły prawie wszystkie samorządy powiatu strzeleckiego. Można zauważyć duże zróżnicowanie tej aktywności.

Do chwili obecnej jedynie gmina Zawadzkie nie skorzystała z unijnego wsparcia. Dużą skutecznością i doświadczeniem w pozyskiwaniu unijnych środków w ramach ZPORR wykazała się gmina Strzelce Opolskie, której udało się umieścić swoje projekty na czołowych miejscach list rankingowych w dwóch różnych działaniach ZPORR: 1.2 infrastruktura ochrony środowiska oraz 3.2 obszary podlegające restrukturyzacji. Pozostałe gminy realizują z reguły pojedyncze projekty jedynie w III Priorytecie ZPORR Rozwój lokalny.

Wartośc obu dotacji otrzymanych przez Gminę Strzelce wyniosła 5 450 tys.zł. Dzięki temu wsparciu, jeszcze w tym roku uda się zrealizować w gminie dwa duże projekty infrastrukturalne: „Budowa kanalizacji w sołectwie Suche Łany w Strzelcach Op.” oraz „Budowa kanalizacji w sołectwie Mokre Łany w Strzelcach Op.”

Dwa projekty realizuje także Gmina Ujazd, mają one na celu uzbrojenie terenu, oraz budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej w Olszowej. Dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na oba projekty, o łącznej wartości 4 746 tys.zł Ujazd otrzymał w ramach działania 3.1 Obszary wiejskie. Z tego działania realizują projekty także Jemielnica i Izbicko. W Jemielnicy budowana jest kanalizacja, a w Krośnicy (gmina Izbicko) stacja uzdatniania wody.

Gmina Kolonowskie otrzymała 3.300tys zł na budowę hali widowiskowo- sportowej. Na liście dotowanych gmin nie zabrakło także Leśnicy, która otrzymała dotację o wartości ponad 900tys. na budowę placu targowego.

W naszym powiecie widać już wyraźnie pierwsze efekty absorpcji środków unijnych. Jeśli utrzymamy dotychczas obrany kierunek działania, a skomplikowane procedury administracyjne i czas oceny projektów ulegną istotnym zmianom na lepsze, to z całą pewnością należy się spodziewać w najbliższych latach poprawy poziom życia mieszkańców w naszym powiecie.