do góry
Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacjeKoronawirus - co musisz wiedzeć!

Programy współpracy

Strona pobierana z serwisu BIP

rok 2021

25 listopada 2020r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr XXX/253/2020 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

Priorytetowe zadania publiczne:

 • pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

rok 2020

27 listopada 2019r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr XVI/165/2019 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

Priorytetowe zadania publiczne:

 • pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Program współpracy na rok 2021 Program współpracy na rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2020-12-01 10:21
Gałka Magdalena
580.53KB
Program współpracy na rok 2020 Program współpracy na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
2019-12-04 08:41
Gałka Magdalena
848.27KB
Program współpracy na rok 2019 Program współpracy na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 577
2018-10-24 10:03
Gałka Magdalena
580.83KB
Program współpracy na rok 2018 Program współpracy na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 648
2017-12-04 10:21
Gałka Magdalena
2.5MB
 Program współpracy na rok 2017 Program współpracy na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 742
2017-06-16 12:28
Kozołup Marek
4.61MB
 Program współpracy na rok 2016 Program współpracy na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 702
2017-06-16 12:28
Kozołup Marek
3.7MB
 Zmiana w programie współpracy na rok 2016 Zmiana w programie współpracy na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 647
2017-06-16 12:28
Kozołup Marek
336.92KB
 Archiwalne Programy Współpracy ( od 2006 roku do 2015 roku) Archiwalne Programy Współpracy ( od 2006 roku do 2015 roku)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 753
2017-08-01 08:55
Kiszczyk Michał
8.28MB

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

topbaner