do góry
Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacjeKoronawirus - co musisz wiedzeć!

Kontakt

 

 
obszar współpracy nazwa komórki organizacyjnej/
nazwisko i imię oraz telefon osoby do kontaktu
 • wszelkie sprawy dot. współpracy Gminy
 • z organizacjami pozarządowymi

Pełnomocnik  ds. Organizacji Pozarządowych
Gałka Magdalena tel. 77 404 93 34

 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • pomoc społeczna
 • bezdomność
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Uzależnień  
Hołobut Joanna tel. 77 404 93 36

 • sport
 • rekreacja
 • imprezy sportowe i rekreacyjne

Referat Sportu i Rekreacji  
Bolechowski Dariusz tel. 77 461 21 81

 • ekologia
 • ochrona zwierząt

Referat  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
Capała Adam tel. 77 404 93 45

 • poradnictwo prawne

Biuro Prawne  
Kozołup Karolina tel. 77 404 93 73

 • honorowy patronat Burmistrza
Sekretarz Gminy
Żelazna Magdalena tel. 77 404 93 89

Organizacje pozarządowe zainteresowane zamieszczaniem w miejskim serwisie internetowym www.strzelceopolskie.pl komunikatów, informacji, ogłoszeń związanych z prowadzoną działalnością statutową proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego:

• Magdalena Gałka - Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych tel. 077 404 93 34

W celu publikacji należy przesłać na adres e-mailowy 
1) materiał do publikacji - jako dokument tekstowy,
2) imię i nazwisko wraz z funkcją autora pełnioną w organizacji pozarządowej, 
3) pliki graficzne w formacie: JPG, GIF lub PNG. 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

topbaner