do góry
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.pup.strzelceopolskie.pl/gospodarka/oferty_inwestycyjne
Drukuj grafikę : tak / nie

Oferty inwestycyjne

Warmątowice - 210 ha +

ul. Strzelców Bytomskich - 3,0 ha

ul. Dziewkowicka - 5,8 ha