Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.pup.strzelceopolskie.pl/ekologia/zatrzymac_smog
Drukuj grafikę : tak / nie

Projekt ZATRZYMAĆ SMOG

Projekt „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020- umowa nr RPOP.05.05.00-16-002/19-00

Szczegóły wkrótce.