Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatrSzczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje
Strona główna Ekologia Projekt ZATRZYMAĆ SMOG

Projekt ZATRZYMAĆ SMOG

Projekt „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020- umowa nr RPOP.05.05.00-16-002/19-00

Szanowni Państwo,

Z dniem 22.10.2019r rozpoczynamy proces podpisywania umów dotacji w ramach projektu „Zatrzymać SMOG- program ochrony powietrza w Gminie Strzelce Opolskie”.

Dokumenty do pobrania

1) wzór umowy wraz z załącznikami tj:

- wzór wniosku o płatność – załącznik nr 2;
- oświadczenie właściciela/współwłaścicieli nieruchomości  o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu  – załącznik nr 3;
- oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji – załącznik nr 4;
- oświadczenie Dotującego, iż na terenie nieruchomości objętej umową nie jest zarejestrowana żadna działalność gospodarcza ani usługi agroturystyczne wraz z oświadczeniem, iż w okresie trwałości przedsięwzięcia taka czynność nie nastąpi – załącznik nr 6.

2) wzór protokołu odbioru dla wykonawcy Państwa przedsięwzięcia, który wraz z wnioskiem o płatność należy nam złożyć do każdej faktury.

Informujemy, iż do podpisania umowy muszą stawić się właściciel/ współwłaściciele nieruchomości wraz z  wypisem z księgi wieczystej lub inny dokumentem potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej umową- oryginał do wglądu wraz z kopią , którą na miejscu potwierdzimy za zgodność.

Umowy będą podpisywane w Sali USC znajdującej się na parterze Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich  w godz. 15.30-18.00.

Poniżej harmonogram podpisywania umów:

- 22.10.2019 osoby, którym najbardziej zależy na pilnym podpisaniu umów,
- 23.10.2019 osoby, którym najbardziej zależy na pilnym podpisaniu umów,
- 24.10.2019 pozostali beneficjenci,
- 25.10.2019 pozostali beneficjenci,
- 26.10.2019 (sobota ) w godz. 8.00 do 14.00 .

Umowy oraz oświadczenia będziecie Państwo podpisywać przy naszej obecności.

W razie braku możliwości przybycia celem podpisania umowy w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt z nami pod adresem email:

Raz jeszcze przypominam, iż dofinansowaniem nie mogą być objęte wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy pomiędzy stronami. Ponadto data protokołu odbioru jest również datą wykonania usługi i musi być tożsama z data wykonania usługi na fakturze.

 

kategoria: Powiązane pliki [7]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin przyjęty w dniu 25.09.2019r Uchwałą RM w Strzelcach Opolskich nr XIV/145/2019 w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu „Zatrzymać smog – program powietrza w gminie Strzelce Opolskie" 19-09-27 14:03 220.15KB pobierz plik: Regulamin przyjęty w dniu 25.09.2019r Uchwałą RM w Strzelcach Opolskich nr XIV/145/2019 w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu „Zatrzymać smog – program powietrza w gminie Strzelce Opolskie"
docx umowa 15.10.2019 19-10-17 14:12 89.14KB pobierz plik: umowa 15.10.2019
doc Zał 2- Wniosek o płatność- OST cz 1 19-10-17 14:13 110KB pobierz plik: Zał 2- Wniosek o płatność- OST cz 1
docx osw- zał. 3 19-10-17 14:13 73.72KB pobierz plik: osw- zał. 3
docx osw- zał. 4 19-10-17 14:14 73.24KB pobierz plik: osw- zał. 4
docx osw - zał. 6 19-10-17 14:14 73.14KB pobierz plik: osw - zał. 6
docx protokół odbioru robót wykonawcy- Zatrzymać smog 19-10-17 14:15 85.89KB pobierz plik: protokół odbioru robót wykonawcy- Zatrzymać smog

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H